Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Bài toán cho gia sư

Vua Gia Sư sau khi lấy được thiên hạ nước Ngu, nhưng trong lòng rất sợ thiên triều Minh Tuệ, nên kỳ thi năm ấy ngài chọn hai vị gia sư, gia sư hà nộigia sư tại nhà sang đi sứ Minh Tuệ. Vua thiên triều rất coi thường các gia sư nên thử tài 2 gia sư nước Ngu, Vua nói:

 - Ta có 2 con số, cả hai là các số nguyên lớn hơn 1. Ta sẽ nhân 2 số đó với nhau và nói thầm cho ông gia sư tại nhà, còn ta sẽ nói thầm với ông gia sư hà nội tổng của chúng. Ta cũng nói thầm với gia sư tại nhà rằng số mà ta nói với gia sư hà nội không lớn hơn 60. Vậy các ngươi hãy đưa ra 2 con số ban đầu của ta.

 Hai vị gia sư suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn chưa nghĩ ra, cuối cùng gia sư tại nhà xấu hổ nói:

- Thần chịu không đoán được con số đó.
 - Thần biết trước điều này - Vị gia sư hà nội châm chọc.
 - Vậy thì thần đoán ra được hai con số đó - Vị gia sư tại nhà mừng rỡ.
 - Thế thì thần cũng đoán ra - Vị gia sư hà nội kêu to lên.

 Trên đây là 1 câu chuyện của người xưa. Vậy các bạn gia sư ở đây có thể đoán được 2 con số đó là gì không ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét