Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Một số hằng số vật lý cơ bản

Gia sư lý tại nhà xin giới thiệu tới bạn đọc Bảng các hằng số vật lý, để bạn đọc thuận tiện hơn trong việc tra cứu và học tập vật lý.


MỘT SỐ HẰNG SỐ VẬT LÝ CƠ BẢN

Hằng số

hiệu
Giá trị ước tính
Giá trị
Sai số
Tốc độ ánh sáng trong chân không
c
3,00x108 m/s
2,99792458
chính xác
Diện tích nguyên tố
e
1,60x10-19 C
1,60217738
0,30
Khối lượng electron
me
9,11x10-31 kg
9,1093897
0,59
Khối lượng proton
mp
1,67x10-27 kg
1,6726230
0,59
Tỷ số khối lượng proton trên khối lượng electron
mp/me
1840
1836,152701
0,020
Khối lượng nơtron
mn
1,68x10-27 kg
1,6749286
0,59
Khối lượng muon
m
1,88x10-28 kg
1,8835326
0,61
Khối lượng electron (theo đơn vị khối lượng nguyên tử)
me
5,49x10-4 u
5,48579902
0,023
Khối lượng proton (theo đơn vị khối lượng nguyên tử )
mp
1,0073 u
1,007276470
0,012
Khối lượng nơtron ( theo đơn vị khối lượng nguyên tử)
mn
1,0087 u
1,008664704
0,014
Khối lượng nguyên tử hidro
m1H
1,0078 u
1,007825035
0,011
Khối lượng nguyên tử đơteri
m2H
2,0141 u
2,0141019
0,053
Khối lượng nguyên tử Hêli
m4He
4,0026 u
4,0026032
0,067
Hằng số điện

 \varepsilon _o
8,85x10-12 F/m
8,85418781762
chính xác
Hằng số ( từ ) thẩm
 \mu _o
1,26x10-6H/m
1,25663706143
chính xác
Hằng số Planck
h
6,63x10-34 Js
6,630754
0,60
Bước sóng Compton của electron

 \lambda _c
2,43x10-12 m
2,42631058
0,089
Hằng số khí lí tưởng
R
8,31 J/mol K
8,314510
8,4
Hằng số Avogadro
NA
6,02x1023 mol-1
6,0221367
0,59
Hằng số Boltzman
k
1,38x10-23J/K
1,380657
11
Thể tích mol của khí lý tưởng ở đkc
Vm
2,24x10-2 m3/mol
2.241409
8,4
Hằng số Faraday
F
9,65x104
9,6485309
0,3
Hằng số Stefan - Boltzmann

 \sigma
5,67x10-8 W/m2.K4
5,67050
34
Hằng số Rydberg
R
1,10x107m-1
1,0973731534
0,0012
Hằng số hấp dẫn
G
6,67x10-11m3/s2.kg
6,67260
100
Bán kính Bohr
rB
5,29x10-11m
5,29177249
0,045
Momen từ của electron

 \mu _e
9,28x10-24J/T
9,2847700
0,34
Momen từ của proton

 \mu _p
1,41x10-26 J/T
1,41060761
0,34
Manhenton Bohr

 \mu _B
9,27x10-24 J/T
9,2749154
0,34
Manheton hạt nhân

 \mu _N
5,05x10-27 J/T
5,0507865
0,34Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét