Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Cái tôi – lễ phép và lố bịch

Tôi là một giáo viên toán, cảm nhận được một điều: Ngày nay, các em học sinh phần lớn rất miễn cưỡng hoặc không muốn chào thầy cô cũng như các người lớn tuổi!

Đó có phải là điều các em muốn chứng tỏ cái tôi của mình không? Một phần!

Các em tự cho là mình làm vậy là có phản ứng không phục, không thích? Sai lầm!
Nếu các em biết nghĩ một chút sẽ thấy rằng việc chào hỏi người lớn chính là biểu hiện cho những người xung quanh thấy rằng : mình đã được giáo dục rất tốt và đó cũng là biểu hiện cái tôi của mình thì có lẽ đã không có nhiều học sinh thờ ơ, xem thường việc chào hỏi như vậy !
Lố bịch trên xe búyt, nhà hàng, những nơi công cộng: Một số người nói chuyện điện thoại lớn, to tiếng, bàn luận công việc riêng nhưng người kế bên có thể nghe thấy rất rõ – họ đang muốn chứng tỏ cái tôi của họ – họ tồn tại trước mọi người ! Nhưng ngược lại họ lại không biết là đã tự làm xấu đi hình ảnh của mình – tất cả đều là những hành động lố bịch !
Ôi ! Biết bao giờ văn hóa có thể đi đôi với học thức đây – buồn thay !
Nguyễn Tiến Nguyên Lợi
Nguồn: http://thuyhoathaiphien.wordpress.com/