Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Đôi điều về số 113

Đôi điều về số 113

113 là một số nguyên tố. Hơn nữa, nó là số nguyên tố Sophie Germain vì 2 x 113 + 1 = 227 cũng là số nguyên tố.
113 là số nguyên tố nhỏ nhất có 3 chữ số mà tích và tổng các chữ số của nó cũng là số nguyên tố: 1 x 1 x 3 = 3 và 1 + 1 + 3 = 5.
Các hoán vị của số 113 cũng là số nguyên tố (131, 311).
113 có thể biểu diễn thành tổng bình phương của hai số nguyên liên tiếp: 113 = 72 + 82 .
113 còn có một biểu diễn khác dưới dạng bộ ba Pitago: 1132 = 152 + 1122.
1132 = 12769 và đảo ngược của nó 96721 = 3112.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét