Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Trương Hán Siêu

Trương Hán Siêu (…- Giáp Ngọ 1354)
Danh sĩ, tác giả đời Trần Anh tông, tự Thăng Phủ, quê làng Phúc Thành, huyện An Khánh (sau đổi là Gia Khánh) tỉnh Ninh Bình.
Tag: gia sư lịch sử tại nhà.
Ông vốn là môn khách của Hưng Đạo vương, năm 1308 ông được Anh tông bổ làm Hàm lâm học sĩ. Đời Minh tông giữ chức Hành khiển. Sang đời Hiến tông làm Môn hạ hữu ti Lang trung, đến đời Dụ tông đổi sang Tả Tư lang kiêm chức Kinh lược sứ ở Lạng Giang, rồi thăng Gián nghị Đại phu Tham chính sự.
Năm Qúi Tị 1353, ông lãnh Thần sách quân trấn nhậm ở Hóa Châu. Không bao lâu ông cáo bệnh xin về nghỉ, nhưng về chưa đến kinh sư thì ông mất năm 1354.
Sau khi mất ống được truy tặng là Thái Bảo.
Ông có bài Bạch Đằng giang phú được truyền tụng và soạn:
Linh Tế tháp kí (bài kí Tháp Linh tế)
Quảng Nghiêm tự bi văn (bài văn bia chùa Quảng Nghiêm).
Ngoài ra ông và Nguyễn Trung Ngạn hợp soạn bộ Hoàng triều đại điển, Hình luật thư (X. Nguyễn Trung Ngạn).
Ông có danh tiếng về văn chương, chính trị. Các vua Trần Hiến tông, Trần Dụ tông đều gọi ông bằng thầy.

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét