Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Bài toán tiểu học: Trâu bò húc nhau

Một con trâu và một con bò ở cách nhau 200m lao vào húc nhau. Ở trán con trâu có một con ruồi, nó bay tới đầu con bò, rồi lại bay đến đầu con trâu, rồi lại bay đến đầu con bò,…cứ bay qua bay lại như vậy cho đến lúc trâu và bò húc phải nhau thì ruồi ta chết bẹp.     Tính quãng đường ruồi đã bay.
           
Biết rằng:   Trâu chạy với vận tốc 9 m/giây       
                               
Bò chạy với vận tốc 11m/giây
                               
Ruồi bay với vận tốc 14 m/giây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét