Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Bài tập toán cho học sinh lớp 5 luyện thi lên 6 vào trường chuyên (Phần 1)


Thay mặt cho đội ngũ gia sư tại nhà tôi xin sưu tập và tổng hợp một số các bài toán để giúp các em học sinh tiểu học ôn luyện để vào các trường chuyên, trường điểm. Các bài tập sẽ được chúng tôi giải đáp cụ thể vào các bài viết sau đó.

Xem lời giải: Giải bài tập luyện thi 5 lên 6 vào trường chuyên


Câu 1: 
Cho phân số 59/109  . Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng 3/4.

Câu 2:                
Trong một buổi họp mặt có 10 người . Họ lần lượt bắt tay nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay ? Biết mỗi người gặp nhau chỉ bắt tay nhau có 1 lần.

Câu 3: 
Trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 1480, biết viết thêm chữ số 1 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Tìm số bé.

Câu 4:
Một hình  chữ nhật có nửa chu vi là số bé nhất cùng chia hết cho 2, cho 3 và cho 5 . Biết rằng nếu bớt chiều dài 4 m và tăng chiều rộng  2 m thì được một hình vuông . Tính diện tích hình vuông đó  ?

Câu 5: 
Một dãy phố có 60 nhà. Số nhà của dãy phố được đánh số là các số chẵn liên tiếp. Biết tổng của 60 số nhà đó bằng 6060. Tìm số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố.

Câu 6:
Một lớp học, số học sinh có mặt gấp 7 lần số học sinh vắng mặt. Vì có 3 bạn xin phép ra ngoài nên số học sinh có mặt lúc này gấp 4 lần số học sinh vắng mặt lúc đó. Hỏi lớp học có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Câu 7:
Viết 1 số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau sao cho tổng của chúng bằng 23.

Câu 8:
Giá 11 cái bút bằng giá 2 quyển vở và 1 quyển sách. Giá 5 quyển vở bằng giá của 3 quyển sách. Hỏi giá 10 quyển vở và 9 quyển sách bằng giá bao nhiêu cái bút?

Câu 9:
Hãy viết phân số  11/12 thành tổng các phân số có tử số là 1 nhưng  có mẫu số khác nhau.
Câu 10:
Một đơn vị có 45 người đã chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày đơn vị đó tiếp nhận thêm 5 người nữa. Hãy tính xem số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày?

……….Hết………

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét