Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Giải bài tập luyện thi tiểu học (Phần 1)


Dưới đây tôi thay mặt gia sư tại nhà xin trình bày lời giải từ bài 1 đến bài 10 trong bài viết Bài tập toán cho học sinh lớp 5 luyện thi lên 6 vào trường chuyên (Phần 1). Do quá trình giải có nhiều gấp gáp không khỏi tránh được những sai sót, mong quý vị thông cảm. 

Câu 1: 13
Tổng 59 + 109 = 168. Chia 168 thành 7 phần bằng nhau, mỗi phần mang giá trị là 24 đơn vị. Tử chiếm 3 phần => tử = 3.24 = 72. Vậy thêm vào tử 72 – 59 = 13 đơn vị.
Câu 2: 45
Người thứ 1: bắt tay 9 người còn lại.
Người thứ 2: bắt tay 8 người còn lại (Do bắt tay người thứ 1)
Người thứ 10: không cần bắt tay ai nữa.
à Số bắt tay = 9 + 8 +..2+1+0=45
Câu 3: 980 và 1980
Số lớn + số bé = 1480.2 = 2960.
Viết thêm số 1 vào đằng trước số bé được số lớn à số lớn = số bé + 1000
à 2 lần Số bé + 1000 = 2960 à Số bé = 980 à Số lớn = 1980
Câu 4: 196
Chiều dài + chiều rộng = 2.3.5 = 30.
Chiều dài – 4 = chiều rộng + 2 à chiều dài = chiều rộng + 6
à 2 lần chiều rộng + 6 = 30 à chiều rộng = 12
à Độ dài cạnh hình vuông = 12 + 2 = 14
à Diện tích hình vuông = 14.14 = 196
Câu 5:  42 và 160
Số nhà cuối cùng =  số nhà đầu tiên + 2.59 = số nhà đầu tiên + 118.
Theo đề bài:
Số nhà đầu tiên + Số nhà đầu tiên + 2 + Số nhà đầu tiên + 4 + …+ số nhà đầu tiên + 118 = 6060.
à 60.số nhà đầu tiên + (2 + 4 +…+118) = 6060
à 60. số nhà đầu tiên + 29.120 + 60 = 6060
à Số nhà đầu tiên = 42
à Số nhà cuối cùng = 42 + 118 = 160
Câu 6: 40 học sinh
Câu 7: 10589
Chữ số hang chục nghìn = 1. Hàng nghìn = 0.
3 chữ số còn lại tổng = 23. Mà 9x2 = 18 à chữ số hang trăm phải lớn hơn 4. Chọn chữ số hang trăm là 5. 2 chữ số cuối lần lượt là 8 và 9.


Câu 8: 75
11 bút = 2 vở + 1 sách à 33 bút = 6 vở + 3 sách = 11 vở à 3 bút =  1 vở.
5 vở = 3 sách à 15 vở = 9 sách
10 vở  + 9 sách = 10 vở + 15 vở = 25 vở = 75 bút.
Câu 9: ½ + 1/3 +1/12
11/12 = 10/12 + 1/12 = 6/12 + 4/12 + 1/12 = ½ + 1/3 + 1/6
Câu 10: 9
Sau khi ăn được 5 ngày số gạo đủ cho 45 người ăn là 10 ngày.
Số người đơn vị sau khi tiếp thêm là 50 người.
Số gạo đó đủ ăn trong 10.45/59 = 9 ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét