Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Đề thi olympic toán tuổi thơ năm 2012 - 2013 cấp tiểu học tỉnh Bà Rịa


Gia sư tại nhà xin giới thiệu đến các em học sinh tiểu học đề thi olympic toán học tuổi thơ cấp tiểu học thành phố Bà Rịa năm 2012 - 2013.CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Câu 1:  Tìm số thích hợp điền vào dấu ...: 99 x 99 = 99 x 9 + 99 + 99  x...
Câu 2 : Thực hiện phép nhân một số với 10,4. Khi viết 10,4  bạn Hùng lại viết thiếu chữ số 0 nên tích giảm đi 1120,5. Tìm thừa số kia ?
Câu 3:  Một đơn vị có 45 người đã chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày đơn vị đó tiếp nhận thêm 5 người nữa. Hãy tính xem số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày?

Câu 4. Tìm  số có hai chữ số cùng chia hết cho 2 cho 3 và cho 5 ?
Câu 5. So sánh hai phân số sau: 1998/1999 và 1999/2000.
Câu 6. Có 26 xe vừa xe ô tô 4 bánh vừa xe máy 2 bánh . Tìm số xe mỗi loại ? Biết rằng cả hai loại xe trên cộng lại có 70 bánh xe .
Câu 7. Một hình chữ nhật có chu vi 56 m. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm 2 m thì diện tích hình chữ nhật đó tăng thêm 24 m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Câu 8. Hãy viết phân số 11/12 thành tổng các phân số có tử số là 1 nhưng  có mẫu số khác nhau.
Câu 9: Lớp có 57,5% bạn nữ. Học sinh nam ít hơn 6 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh ?
Câu 10. Tỉ số độ dài hai cạnh của hai hình vuông là 3/4 . Tính tỉ số diện tích của hai hình vuông đó ?
Câu 11. Hiện nay cha hơn con 24 tuổi, ba năm nữa tuổi con bằng 1/5  tuổi cha. Vậy tuổi cha hiện nay là bao nhiêu? 
Câu 12.  Tìm số tự nhiên bé nhất để thay vào a       thì được:      3,15xa       >     15,5 x     3,15.
Câu 13. Tìm hai số, biết  1/2  số thứ nhất đúng bằng 3/4  số thứ hai và hiệu của chúng bằng 20.
Câu 14. Tìm chữ số tận cùng của tích sau: 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x … x 2009 x 2011
Câu 15. Trung bình cộng số tuổi của hai anh em ít hơn tuổi anh là 5 tuổi . Hỏi Anh hơn em mấy tuổi ?
Câu 16.  Nếu mua 1 quyển sách, 3 quyển vở và 5 cây bút thì phải trả 20000 đồng. Nếu mua 1 quyển sách, 4 quyển vở và 7 cây bút thì phải trả 25000 đồng. Hỏi nếu mua 1 quyển sách, 1 quyển vở và 1 cây bút thì phải trả bao nhiêu tiền?
................Hết...............


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét