Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Đề Ôn Luyện Toán 5 Lên 6 - Đề Số 01

Đề Luyện Thi Toán 5 Lên 6 - Đề Số 1 - gia sư tại nhà hà nội, trung tâm gia sư tại hà nội


Câu 1: Kết quả của phép tính đúng hay sai:
16358 – 6 x 16 x 46 x 56 = 120                       Đ/S:..........................................

Câu 2: Kết quả của phép tính sau có tận cùng là chữ số nào:
11 x 13 x 15 x 17 + 23 x 25 x 27 x 29 + 31 x 33 x 35 x 37 + 45 x 47 x 49 x 51
                                                                  Đ/S:..........................................
Câu 3: Tìm số có 3 chữ số, biết chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị giống nhau. Nếu nhân số đó với số 6 thì được tích số cũng là số có 3 chữ số và trong tích đó có một chữ số 2.
                                                                 Đ/S:..........................................

Câu 4:  Nếu trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ hai đều là các ngày chẵn thì ngày 26 của tháng đó sẽ là ngày thứ mấy ?                   Đ/S:..........................................

Câu 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Nửa chu vi của mảnh vườn đó có đơn vị đo là m và là số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 9. Tính diện tích của mảnh vườn đó.                                      Đ/S:..........................................
Câu 6: Một miếng bìa hình tam giác có diện tích 185,4 cm2. Chỉ cắt bởi một nhát kéo thẳng, bạn có thể được tấm bìa hình tứ giác có diện tích 168,4 cm2 được không?
                                                                 Đ/S:..........................................
Câu 7: Năm chàng trai câu 5 con cá trong vòng 5 phút. Hỏi cũng tốc độ như vậy thì 100 chàng trai câu 100 con cá trong vòng bao lâu?         Đ/S:..........................................

Câu 8: Cho số thập phân A, chuyển dấu phẩy sang phải hai hàng. Biết B - A = 1988,91. Tìm số thập phân A.                                                       Đ/S:..........................................

Câu 9: Một cửa hàng điện lạnh trong 3 ngày khai trương đã hạ giá xuống 10% để thu hút khách hàng. Tuy vậy hàng hóa họ bán ra vẫn lãi 12,5%. Hỏi không hạ giá thì cửa hàng lãi bao nhiêu.                           Đ/S:..........................................

Câu 10: Một người bán hành bán một thứ hàng hóa được lãi 20% so với giá bán thì được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua.        Đ/S:..........................................

Câu 11: Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm 3 giờ thì người thợ cả bận việc riêng chỉ còn một mình người thợ thứ hai phải làm nốt công việc đó trong 6 giờ. Hỏi người thợ thứ hai làm một mình thì mất mấy giờ mới xong công việc đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét