Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Đáp Án Bài Tập Giải Thích và So Sánh TCHH của các HCHC

Hôm nay, gia sư môn hóa của trung tâm gia sư tại nhà gửi đến các em đáp án phần Bài Tập GIẢI THÍCH VÀ SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ. Chúc các em học tốt.


1D
2A
3C
4B
5C
6A
7B
8B
9D
10D
11B
12A
13D
14B
15C
16C
17B


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét