Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn toán Hà Nội Amsterdam năm học 2013 - 2014

Bài 1. Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5. Hỏi từ các chữ số trên lập được bao nhiêu số chẵn có 3
chữ số khác nhau?
Bài 2. Tìm x biết:

Bài 3. Tổng 3 số chẵn liên tiếp bằng 2028. Tìm ba số đó?

Bài 4. Trong một cuộc thi có 60 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 1/ 6 điểm, mỗi câu trả lời sai bị
trừ 1/2 điểm. Một bạn học sinh được tổng điểm là 8. Hỏi học sinh đó trả lời đúng mấy câu?
Bài 5. Một người đi từ A đến D phải đi qua hai địa điểm B và C. Vận tốc lúc đi trên các quãng đường AB, BC, CD lần lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ. Lúc về vận tốc trên các quãng đường DC, CB, BA lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ.
Cả đi và về hết 5 giờ. Tính độ dài quãng đường AD.
Bài 6. Hai máy cùng gặt xong một thửa ruộng hết 12 giờ. Nếu máy I gặt một mình trong 4 giờ, rồi máy II gặt tiếp thêm 9 giờ nữa thì được 7/12 thửa ruộng. Hỏi nếu máy I gặt một mình thì gặt xong thửa ruộng trong bao lâu?
Bài 7. Người ta sử dụng các khối lập phương nhỏ có cạnh bằng 1 cm để xếp thành một khối lập phương lớn. Biết tổng tất cả các khối lập phương nhỏ xếp trên các cạnh và đỉnh của hìnlập phương lớn là 104. Tính thể tích khối lập phương lớn được tạo thành.
Bài 8. Một cửa hàng định giá bán một chiếc áo lãi 10% so với giá nhập hàng. Trên thực tế chiếc áo chỉ bán được với giá bằng 85% so với giá định bán và đã lỗ 6500 đồng. Hỏi chiếc áo được nhập với giá bao nhiêu?
Bài 9. Cho 3 hình vuông MNPG, ABCD và HEFG như hình vẽ. Tính tỉ số diện tích của hình tròn nằm trong hình vuông ABCD và hình tròn nằm trong hình vuông HEFG.

Bài 10. Tính tổng:
A = 38/25 + 9/10 - 11/15 + 13/21 - 15/28 + 17/36 - ... + 197/4851 - 199/4950


Nguồn: gia sư toán tại nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét