Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Ôn toán vào 6 dạng bài toán về cấu tạo số

 Gia sư tại nhà giới thiệu dạng toán về cấu tạo số cho học sinh lớp 5 ôn thi lên 6.

Bài 12: Tìm số tự nhiên có hai chữ số ab, biết : ab = ba * 3 + 13 (ab, ba có gạch ngang trên đầu)

Bài 13: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết chữ số 3 vào giữa hai chữ số của số đó ta đươc số có ba chữ số gấp 11 lần số phải tìm.
Bài 14: Tìm hai số có hai chữ số, biết rằng tổng của chúng là 98 và nếu ghép số lớn bên trái, rồi ghép số lớn bên phải số nhỏ ta đều được số có 4 chữa số và hiệu của chúng là 1386.
Bài 15: Tìm một số có 4 chữ số mà chữ số tận cùng là 5, nếu chuyển chữ số 5 lên đầu thì được số mới kém số đó 531 đơn vị.
Bài 16: Tìm một số có hai chữ số mà khi ta thêm hai chữ số 9 vào giữa hai chữ số của số đó ta được một số gấp 133 lần số đã cho.
Bài 17:  Trung bình cộng của 3 số là 42. Tìm 3 số đó, biết rằng 2/3 số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai và 1/6 số thứ nhất bằng 1/5 số thứ ba.
Bài 18: Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng nếu chuyển chữ số 7 ở tận cùng của số đó lên đầu thì được số mới bằng hai lần số cũ và thêm 21.
Bài 19: Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang phải một hàng rồi cộng với số phải tìm ta được 13, 53.
Bài 20: Tìm   abc  biết    abc = ab + c + 263 (abc, ab có gạch ngang trên đầu)

Bài 21: Tìm một số có ba chữ số. Biết rằng nếu ta xóa chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 7 lần.
Bài 22: Tìm một số có hai chữ số, biết rằng số đó chia cho hiệu các chữ số của nó được thưởng là 28 và dư 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét