Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Một số dạng phản ứng oxi hoá – khử đặc biệt

Cùng congthuc tìm hiểu 1 số dạng toán liên quan đến phản ứng oxi hóa – khử này nhé.

Tag: gia sư tại nhà, gia sư môn hóa tại nhà.
            
2. Phản ứng tự oxi hoá – tự khử
Chất oxi hoá và chất khử cùng là một loại nguyên tử trong hợp chất.
Ví dụ: Trong phản ứng.
c) Phản ứng có 3 nguyên tố thay đổi số oxi hoá.
Ví dụ: Cân bằng phản ứng sau theo phương pháp cân bằng e
d) Phản ứng oxi hoá – khử có môi trường tham gia.
- Ở môi trường axit thường có ion H+ tham gia tạo thành H2O. Ví dụ:
 
- Ở môi trường kiềm thường có ion OH- tham gia tạo thành H2O. Ví dụ:
- Ở môi trường trung tính có thể có H2O tham gia. Ví dụ:
 

Theo go

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét